Mvo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ondernemen heeft altijd als doel winst maken. Winst maken maar daarbij ook zorgen dat er voor de volgende generaties dezelfde of betere kansen zijn door te investeren in mens en milieu maakt het ook maatschappelijk verantwoord . Truck Cleaning Westerspoor investeert in mensen door stageplaatsen te bieden voor leerlingen van diverse (praktijk)scholen waaronder praktijkschool De Faam uit Zaandam. Dit heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De overstap van school naar werk is niet gering en een stage is een belangrijk middel om dit soepeler te laten verlopen. De vaardigheden die we bijbrengen varieren van leren op tijd komen tot het service gericht omgaan met klanten. Het werk wordt als team gedaan waardoor indien nodig intensieve begeleiding mogelijk is. Natuurlijk levert dit ook voordelen op voor het bedrijf. Inmiddels zijn er 2 full time medewerkers ingestroomd via een stage.

 

Inmiddels is ook wat betreft milieu gekozen voor een aantal duurzame oplossingen. Of het nu gaat om energie of  vervoersmiddelen, Truck Cleaning Westerspoor kiest voor duurzaam. Sinds 28 mei 2013 zijn er pv panelen met een oppervlakte van bijna 100m2 en een vermogen van ruim 13 kw in gebruik genomen die een groot deel van de stroomvoorziening voor hun rekening nemen.  In navolging op dit eerste project zijn er in 2014 nog eens 56 panelen op het dak geplaatst die samen met het eerste project de helft van de stroomvoorziening van Truck Cleaning Westerspoor voor rekening nemen. Per jaar levert dit een CO2 reductie van ongeveer 13500 kg op. Om aan de kant van verbruik te besparen zijn inmiddels alle tl lampen vervangen door LED lampen waardoor het verbruik van de verlichting ook met ruim de helft gereduceerd is. In 2015 is 55% van de verbruikte energie zelf d.m.v. zonnepanelen opgewekt.

 

 

 

Om een goed droog resultaat te krijgen gebruiken wij water wat is ontdaan van mineralen. Dit water wat veel zuiverder is als drinkwater wordt verkregen door het toepassen van omgekeerde osmose, een zuiveringsproces waarmee alle mineralen uit het water gehaald worden. Hiervoor gebruikt men vaak leidingwater. Wij gebruiken hiervoor grondwater wat te zout is om te gebruiken als drinkwater. Door op deze manier te werken doen we geen beroep op de 2,5% zoet water wat beschikbaar is op aarde om te gebruiken als drinkwater.